NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

Ak vám niečo nie je jasné, tu získate väčšinu odpovedí

Aké informácie dostanem pravidelne?

Najdôležitejší výstup pre klienta je výsledovka (je to prehľad nákladov a výnosov za dané obdobie), ďalej súvahu a výkaz ziskov a strát, záväzky a pohľadávky ako aj iné výkazy založené na vašich potrebách.

Aký účtovný softvér používate?

Používame ekonomický informačný systém MADO (ktorého sme spoluautormi), ktorý je špeciálne vyvinutý pre potreby mimovládneho neziskového sektora.

Ako od vás získam potrebné informácie?

Keďže sme zvyknutí pracovať s klientmi po celom území Slovenska, navrhli sme systém, v ktorom nemusíte robiť veľa. Údaje vám sprístupníme v cloudovom priečinku priamo vo vašom PC. Môžeme vám ich posielam e-mailom, alebo tiež poštou.

Aké doklady potrebujete k tomu, aby ste nám poskytli Vami prezentované služby?

Pracujeme so základnými účtovnými dokladmi ako sú: dodávateľské faktúry (faktúry od dodávateľov) , odberateľské faktúry (faktúry vystavené odberateľom), pokladničné doklady (bločky), mesačné výpisy z účtu - najlepšie v elektronickej forme, kópie zmlúv, podklady ku mzdám, podklady k dotáciám atď.

Akú mám záruku, že budem informácie dostávať pravidelne?

100%-nú. Garantujeme, že budete mať mesačné výkazy do 10 pracovných dní od doručenia dokladov. V opačnom prípade máte naše služby v nasledujúcom mesiaci ZDARMA.

Čo ak dostaneme pokutu vašou chybou? Nechceli by sme znášať finančné postihy za niekoho iného.

Plne to chápeme. Sme však ľudia a akokokoľvek dbáte na to, aby sme neurolili chybu, nikdy sa to nedá absolútne vylúčiť.
Zodpovednosť za formálne chyby v účtovníctve nesieme my.. V prípade preukázania nášho pochybenia vám budeme všetky finančné postihy refundovať.
Naša spoločnosť je poistená voči prípadným škodám spôsobeným pri výkone nášho povolania do výšky poistného krytia 16 600€ Komunálnou poisťovňou. Zatiaľ sme však túto poistku nevyužili 🙂

Ako budeme spolu komunikovať?

Výber komunikácie nechávame na vás, podľa toho aká forma komunikácie vám najviac vyhovuje. Môžete nás kontaktovať e-mailom, telefonicky, poštou, alebo osobne v našich kanceláriách v Bratislave, alebo v Žiline.

Je nutné, aby sme sa stretávali osobne u vás v kancelárii?

Osobné stretnutia nie sú vôbec nutné, ak to vyslovene nevyžadujete. K vysvetleniu väčšiny účtovnej, mzdovej a daňovej problematiky postačuje komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Musím sa registrovať a chodiť s výkazmi na daňový úrad alebo poisťovňe?

Nemusíte nikam chodiť, ani nič odovzdávať. Všetky výkazy vieme podávať za vás na základe splnomocnenia (zriadzujeme ho štandardne so všetkými klientmi). Pre finančnú správu nie je dokonca potrebné ani chodiť k notárovi overiť splnomocnenie a prístup vám vieme vybaviť za jeden pracovný deň.

Dokedy je potrebné doručiť doklady na zaúčtovanie?

Najlepšie je ukladať doklady priebežne do cloudového priečinka, ale ak to z nejakého dôvodu nie je možné, tak podmienkou je, aby sme mali doklady do 10. dňa nasledujúceho po skončení mesiaca za ktorý sa účtovníctvo spracúva.

Vediete účtovníctvo online?

Účtovníctvo nevedieme online, ale snažíme sa využiť všetky dostupné nástroje a aplikácie, aby ste okamžitý prístup ku všetkým pravidelným výstupom.

Ako mám postupovať, keď chcem zmeniť doterajšieho účtovníka a prejsť s účtovníctvom k vám?

Prvým krokom je dohodnúť si s nami konzultáciu ZDARMA, na ktorej si všetko podrobne preberieme. So zmenou vám maximálne pomôžeme.

Kedy mám volať / písať?

Vždy, keď máte nejakú otázku týkajúcu sa účtovníctva, alebo nie ste si istý ako postupovať.

Akú máte kvalifikáciu?

Spolupracovníci v našej spoločnosti sú ekonómovia. Nakoľko oblasť účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie je násobne náročnejšia ako u klasických podnikateľov, sami sme sa stali vzdelávacou agentúrou a vzdelávame ekonómov na celom Slovensku. Takmer neustále sa vzdelávame a aktualizujeme naše vedomosti.

Sú v cene vedenia účtovníctva zahrnuté aj konzultácie?

Bežne s klientmi konzultujeme a odpovedáme na otázky pri prevzatí dokladov. Samozrejmosťou sú aj odpovede na otázky cez e-mail alebo telefón. Tento typ konzultácii je zahrnutý v cene mesačného spracovania účtovníctva podľa platného cenníka. V prípade potrieb častejších a náročnejších konzultácií napríklad: analýzy, konzultácie o špecifických odvetviach alebo poradenstvo pred spustením nového projektu, sú konzultácie spoplatnené v zmysle nášho cenníka. Takáto konzultácia je ale vždy dohodnutá vopred, a klient je oboznámený ak ide o tento druh konzultácie.

Aké sú zmluvné podmienky?

Zmluvné podmienky pre všetkých klientov ako aj cenník služieb máme verejne dostupné na našej webovej stránke. Zmluvné podmienky v sekcii verejné obchodné podmienky. Cenník služieb v sekcii cenník.

Špecializujete sa na nejaké konkrétne odvetvie účtovníctva?

Takmer výlučne sa zameriavame na účtovníctvo pre mimovládny neziskový sektor. Je to našim poslaním a baví nás pomáhať. Najviac vieme pomôcť: cirkevným školám, súkromným školám, materským, základným, stredným a špeciálnym školám, centrám voľného času, školským jedálňam, sociálnym zariadeniam, vzdelávacím organizáciám, charitatívnym organizáciám, nadáciám a neinvestičným fondom, reholiam, cirkevným zborom, cirkevným zariadeniam, ľudsko-právnym organizáciám, športovým klubom, zväzom, kultúrnym organizáciám, ogranizáciám pomáhajúcim znevýhodneným a poskytujúcim voľno-časové aktivity, watchdogovým organizáciám.

Ako dlho funguje vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť funguje od roku 1996. Je však pokračovaním živnosti majiteľky spoločnosti, ktorú založila už v roku 1992.

Čo je účtovníctvo a prečo je potrebné ho viesť?

Pri teoretickej rovine výkladu účtovníctvo sa stretávame so 4 základnými funkciami účtovníctva, a to je dokumentačná funkcia, informačná funkcia, kontrolná funkcia, rozhodovacia funkcia.
Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.
dokumentačná funkcia: prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „dianie v podniku“ vyjadrené v číselných hodnotách
informačná funkcia: účtovná dokumentácia poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov o aktuálnom stave vo firme: informácie sú dôležité pre vlastníkov, manažment, banky, štát…
kontrolná funkcia: informačný stav účtovníctva slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
rozhodovacia funkcia: na základe korektných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia pre rozvoj organizácie.

Aké sú vaše skúsenosti?

Čerpáme z 30 ročných skúseností našej zakladateľky a líderky Marcely Dobešovej. Zároveň sme už druhá generácia účtovníkov. Náš tím pozostáva zo skúsených senior účtovníčiek a je obohatený mladými a energickými junior účtovníčkami. Neustále inovujeme a snažíme sa klientom zdieľať len tie najlepšie informácie. Môžete sa nám zdôveriť.

Čo robiť, ak chcem prijať nového zamestnanca?

Zašleme vám dotazník, ktorý vyplní zamestnanec. Všetky informácie spracujeme a zašleme vám potrebné dokumenty.

Čo ak prekročím počet položiek v balíku?

Nič sa nedeje! Klient môže ostať pri aktuálnom balíku, faktúra za poskytovanie vedenia účtovníctva sa však môže líšiť z dôvodu služieb nad rámec balíka, ktoré uvádzame v cenníku.

Ako zistíte, že je čas zmeniť balík?

Meniť variant služieb vás nebudeme nútiť. Voľba je len na vás. Samozrejme vás upozorníme, v prípade zvýšenia alebo zníženia rozsahu vášho účtovníctva, ktoré sa bude opakovať 3 mesiace po sebe prostredníctvom e-mailu, či nechcete prehodnotiť variant služby.
Ak predpokladáte, že dôjde k prekročeniu počtu položiek a požadujete vyšší variant služby, stačí nám napísať, alebo zavolať a dohodneme sa.
Rovnako môžete požiadať aj o nižší variant, ak predpokladáte zníženie počtu položiek.

Čo znamená účtovná položka v cenníku služieb?

Účtovnou položkou je myslený jeden záznam v účtovnom denníku. V našom softvéri Mado tvorí štandardne jedna vystavená faktúra u neplatiteľa DPH jednu účtovnú položku. U platiteľa DPH tvorí štandardne jedna vystavená faktúra dve účtovné položky (základ a DPH). Rovnako aj prijatá faktúra.
Každý pohyb na bankovom výpise je jedna účtovná položka. Pokladničný doklad tvorí štandardne tiež jednu účtovnú položku.

Pri niektorých variantoch balíkov služieb je digitálne účtovanie bankových výpisov - ZDARMA. Napríklad ide o variant E a variant X balíkov služieb spracovania podvojného účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie.

MÁTE OTÁZKU?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Pýtajte sa. Radi vám odpovieme na otázky, týkajúce sa (nielen) nami poskytovaných služieb.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Vaše osobné údaje budeme chrániť a spracovávať za účelom vybavenia vašej požiadavky. Ako záujemci o vedenie účtovníctva vám tiež môžeme posielať e-mailové newslettery na témy okolo účtovníctva a ekonomiky 3. sektora, ktoré by vás mohli zaujímať. Prosíme, ak naše správy dostávať nechcete, odhláste sa hneď v tej prvej. Kompletné informácie a zásady podľa ktorých vaše údaje chránime, nájdete tu >>

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA PRE 3.SEKTOR

CHCETE nechať vyrásť vašu "neziskovku" vďaka efektívnemu účtovníctvu?

Nechajte si viesť účtovníctvo profesionálmi a staňte sa dôveryhodným partnerom pre vašich partnerov, štát aj verejnosť.

Sme tím špecialistov na účtovníctvo neštátnych škôl a školských zariadení, neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií, cirkevných organizácií, politických strán A SME TU PRE VÁS.

POMOHLI SME UŽ VIAC AKO 353 KLIENTOM

Čo hovoria o svojom účtovníctve tí, ktorým už vedieme ekonomiku?

Už 20 rokov sa realizujem v kultúrnom, umeleckom a vzdelávacom sektore. Na základe odporúčaní našich známych sme sa obrátili na ProfiMVO Službu, ktorú sme začali na úvod využívať bolo spracovanie účtovníctva a daní. Boli sme prekvapení, že okrem bežného spracovania „papierov“ sme dostávali aj servis navyše v podobe veľmi príjemného ľudského prístupu a zároveň mnohých odborných rád a usmernení. Ako umelcom nám dokázali zrozumiteľne pretlmočiť nielen legislatívne povinnosti, ale aj možnosti zlepšenia riadenia a efektivity vďaka analytickým informáciám. Tým pádom sme sa odvážili uchádzať sa aj o komplikovanejšie dotačného schémy.
Vďaka spolupráci výrazne presahujúcej rámec dodávateľ-odberateľ sme rozšírili spoluprácu o zabezpečenie Miezd a Personalistiky a tiež sa zúčastňujeme ich školení na rôzne témy. Pri rozširovaní našej činnosti sme sa tým pádom logicky obrátili opäť na ProfiMVO. Za nás môžeme firmu len odporučiť.
Mgr. Vladimír Moravčík | riaditeľ |SZUŠ Akadémia muzika | www.akademiamuzika.sk |
0
+
Členov timu ProfiMVO Pripravených pomáhať
0
+
Spokojných klientov takmer výlučne "neziskoviek"
0
VYPRACOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
0
Rokov skúseností

S účtovníčtvom vám pomôže

jeden z týchto šikovných a spoľahlivých účtovníkov

 

 

Marcela DOBEŠOVÁ

líderka PROFIMVO

Marián
VEREŠ

manažér účtovníctva

 

 

Katka
ALBERTOVÁ

účtovníčka

Katka
ČERŇANSKÁ

účtovníčka

Vladimíra
DUBOVCOVÁ

účtovníčka

Danka
KÚDELKOVÁ

účtovníčka

Veronika
VEREŠOVÁ

účtovníčka

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení