VYMOTAJTE SA Z BLUDISKA 3. SEKTORA

VEDIEME ÚČTOVNÍCTVO, KTORÉ VÁM UŠETRÍ ČAS A PENIAZE

Chcete získať dostatok financií na plnenie svojej vízie bez toho, aby ste museli nad účtovníctvom rozmýšľať? Bez stresov, bez zbytočných papierovačiek a vždy načas?

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA PRE TRETÍ SEKTOR

CHCETE nechať vyrásť vašu "neziskovku" vďaka efektívnemu účtovníctvu?

Nechajte si viesť účtovníctvo profesionálmi a staňte sa dôveryhodným partnerom pre verejnosť, štát aj medzinárodné inštitúcie. 

Sme tím špecialistov na účtovníctvo pre neštátne školy a účtovníctvo pre školské zariadenia, účtovníctvo pre neziskové organizácie, účtovníctvo pre občianske združenia, účtovníctvo pre nadácie, účtovníctvo pre cirkevné organizácie, účtovníctvo pre politické strany

Spracujeme manažérske, finančné a projektové účtovníctvo, mzdy a personalistiku

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA & VEDENIE MIEZD

Aké výsledky dosiahnete?

Chcete riadiť neziskovú organizáciu tak aby rástla, ale nikdy ste si nemysleli, že 80% svojho času budete sedieť nad dokladmi a tabuľkami? Tiež vás už nebaví každý deň bojovať s faktúrami a bločkami?

Chcete mať všetky papiere v poriadku a prezentovať sa profesionálne? Zistite ako vám vieme pomôcť s účtovníctvom & mzdami vo vašej "mimovládke".

Najviac vieme pomôcť neštátnym školám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám a iným.

Aké výsledky vám prinesieme:

 • Úplne sa zbavíte zodpovednosti za vedenie účtovníctva
  Za kvalitou našej práce si na 100% stojíme a preberáme za ňu plnú zodpovednosť. Navyše sme voči nepredvídateľným okolnostiam zmluvne poistení.
 • Už viac nebudete musieť sledovať termíny a zákonné povinnosti
  Na všetko dôležité vás upozorníme a bezchybné výstupy odovzdáme na úrady.
 • Vymotáte sa z bludiska mimovládneho sektora.
  Zbavíte sa neistoty z toho, že neviete, aký urobiť další krok a vaša vízia bude rásť.
 • Zameriate sa na to najdôležitejšie
  Zjednodušíte si prácu a získate omnoho viac času pro seba, svoju rodinu alebo vlastný rozvoj.

ProfiMVO vedieme ÚČTOVNÍCTVO & vedieme MZDY

Čo získate navyše?

 • Ušetríte svoju mentálnu kapacitu, ktorú budete môcť využiť na rozvoj vašej vízie
  Vzdelávanie v oblasti ekonomiky a daní radi absolvujeme za vás. Na aktuálne zmeny v zákonoch vás vopred upozorníme a navrhneme riešenia.
 • Zjednodušíte a zlepšíte si vlastné vnútorné (účtovné) procesy a ušetríte ešte viac svojho ČASU a PEŇAZÍ
  Zhodnotíme stav vašich vnútorných procesov a navrhneme optimálne riešenia pre zvýšenie efektívnosti.
 • Zvýšite svoju dôveryhodnosť voči darcom aj voči štátu
  Pomôžeme vám nastaviť transparentné (priehľadné a jasné) pravidlá fungovania organizácie.

Vedieme UDRŽATELNÉ účtovníctvo

Vedieme účtovníctvo
zamerané na projekty
a zdroje financovania

Postaráme sa, aby  vaše účtovníctvo bolo v súlade zo všetkými zákonmi a postupmi pre neziskové organizácie (zákon o účtovníctve, daňové zákony, zákony týkajúce sa služieb vo verejnom záujme a použitia verejných prostriedkov a ďalšie).

Pomôžeme vám, aby sa vaše účtovníctvo stalo nástrojom efektívneho hospodárenia.  Pripravíme kalkulácie a rozpočty služieb vo verejnom záujme. Budeme sledovať ekonomické oprávnené náklady. Nastavíme vám účtovný informačný systém a systém organizačných a ekonomických smerníc.

Pomôžeme vám pri riadení VAŠEJ neziskovej organizácie:

Nastavíme efektívny UIS - účtovný informačný systém

Účtovný systém tvorí základ efektívneho riadenia organizácie – sledujeme organizáciu pomocou účtového rozvrhu, nákladových stredísk, zdrojov financovania a projektov.

Vypracujeme smernice

Vypracujeme interné smernice na mieru podľa právnej formy a druhu poskytovanej služby (vzory pracovných zmlúv a dohôd, zásady hospodárenia, organizačné a ekonomické smernice).

Pomôžeme pri vyúčtovaní projektov

Pripravíme podklady pre žiadosti o platbu a kontroling finančného riadenia projektu.

Projektové účtovníctvo

Sledovanie položiek realizovaných projektov v rámci časového vymedzenia so špecifikami finančného riadenia každého projektu.

Manažérske účtovníctvo

Implementácia manažérskych techník do účtovníctva, a to na sledovanie hospodárenia podľa činnosti na jednotlivé „nákladové strediská“.

Viaczdrojové financovanie

Zabezpečíme prehľadné sledovanie použitia a vyúčtovania príjmov, darov, dotácií, príspevkov, 2 – 3 % podielu zaplatenej dane, verejných zbierok, charitatívnej reklamy z verejných a súkromných zdrojov.

Mzdy

Vedenie personálnej agendy, vypracovanie a zúčtovanie miezd, spracovanie výkazov pre sociálne a zdravotné poistenie a výkazov pre daňový úrad, pripravenie podkladov pre vyúčtovanie dotácií, transferov a projektov.

Daňová evidencia

Vedenie účtovnej agendy pre účely daňových povinností týkajúcich sa hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti organizácie (daň z príjmu právnických osôb, daň z pridanej hodnoty).
0
+
Členov timu ProfiMVO Pripravených pomáhať
0
+
Spokojných klientov takmer výlučne "neziskoviek"
0
VYPRACOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
0
Rokov skúseností

EXTERNÉ VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA & EXTERNÉ MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Prečo si nechať spracovať účtovníctvo externe a prečo práve od nás?

Špecializujeme sa -  robíme jednu vec zato poriadne. Vedieme účtovníctvo&mzdy mimovládnym (neziskovým) organizáciám. Vedieme "kreatívne účtovníctvo".

Pomáhame klientom z celého Slovenska. Účtovné doklady si môžeme vymieňať digitálne (online cez zabezpečené cloudového úložisko), alebo klasicky poštou. Účtovné kancelárie máme v Žiline a v Bratislave.

Najviac vieme pomôcť:

Neštátnym školám a školským zariadeniam

spracovanie účtovníctva cirkevnej škole a súkromnej škole, spracovanie účtovníctva materskej škole, základnej škole, strednej škole a špeciálnej škole, spracovanie účtovníctva centru voľného času, spracovanie účtovníctva školskej jedálni

Neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne-prospešné služby

spracovanie účtovníctva sociálnemu zariadeniu, spracovanie účtovníctva vzdelávacej organizácii, spracovanie účtovníctva charitatívnej organizácii

Nadáciám a cirkvám

spracovanie účtovníctva nadácii, spracovanie účtovníctva neinvestičnému fondu, spracovanie účtovníctva reholi, spracovanie účtovníctva cirkevnému zboru, spracovanie účtovníctva cirkevnému zariadeniu

Občianskym združeniam

spracovanie účtovníctva ľudsko-právnej organizácii, spracovanie účtovníctva športovému klubu a zväzu, spracovanie účtovníctva kultúrnej organizácii, spracovanie účtovníctva organizáciám pomáhajúcim znevýhodneným a poskytujúcim voľno-časové aktivity, spracovanie účtovníctva watchdogovej organizácii

Ako prebieha proces zmeny účtovníka?

Tím profesionálnych účtovníkov je pripravení pomôcť vám s vedením účtovníctva, aby ste mohli rásť. Ako prebieha proces zmeny účtovníka? 

 • Najskôr si rezervujte konzultáciu ZDARMA a zistite ako vám môžeme pomôcť s účtovníctvom. Je to zdarma, tak prečo nezačať s ProfiMVO už dnes?
 • Následne si na online, alebo telefonickej konzultácii podrobne preberieme vaše predstavy, zoznámime sa s vašou činnosťou, aby sme zistili, či a ako vám vieme čo najlepšie pomôcť. Vyriešime tie najpálčivejšie problémy a pobavíme sa tiež o cene a časovom pláne.
 • Potom svoj záujem potvrdíte objednávkou a my vám predáme zoznam potrebných materiálov, aby bol prechod čo najjednoduchší.
 • Pošlete nám podklady (príprava podkladov pre účtovníctvo) najmä: zakladateľskú listinu / štatút, účtový rozvrh, hlavnú knihu, denník, účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie a iné.
 • A my spracujeme podklady a začíname na účtovníctve pracovať.
 • Zhodnotíme stav účtovníctva a navrhneme optimálnu štruktúru.
 • Spoločne vyladíme detaily a spustíme našu úspešnú spoluprácu.
 • Dohodneme si spôsob výmeny podkladov a ďalšie detaily vzájomnej spolupráce - spôsob poskytovania informácií a dodržiavanie termínov.

Ak sa vám toto páči, tak si rezervujte konzultáciu ZDARMA TU a môžeme sa o vašom účtovníctve pobaviť.

Najčastejšie otázky

K PROCESU ZMENY ÚČTOVNÍKA

Ako mám postupovať, keď chcem zmeniť doterajšieho účtovníka a prejsť s účtovníctvom k vám?

Prvým krokom je dohodnúť si s nami konzultáciu ZDARMA, na ktorej si všetko podrobne preberieme. So zmenou vám maximálne pomôžeme.

Môžem k vám prejsť len od začiatku roka, alebo aj počas roka?

Zmena účtovníka počas účtovného obdobia je možná, je však náročnejšia a aj drahšia. Na zDARma konzultácii si dohodneme konkrétny postup.

Je nutné, aby sme sa stretávali osobne u vás v kancelárii?

Osobné stretnutia nie sú vôbec nutné, ak to vyslovene nevyžadujete. K vysvetleniu väčšiny účtovnej, mzdovej a daňovej problematiky postačuje komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Ako budeme spolu komunikovať?

Výber komunikácie nechávame na vás, podľa toho aká forma komunikácie vám najviac vyhovuje. Môžete nás kontaktovať e-mailom, telefonicky, poštou, alebo osobne v našich kanceláriách v Bratislave, alebo v Žiline.

Aké doklady potrebujete k tomu, aby ste nám poskytli Vami prezentované služby?

Pracujeme so základnými účtovnými dokladmi ako sú: dodávateľské faktúry (faktúry od dodávateľov) , odberateľské faktúry (faktúry vystavené odberateľom), pokladničné doklady (bločky), mesačné výpisy z účtu - najlepšie v elektronickej forme, kópie zmlúv, podklady ku mzdám, podklady k dotáciám atď.

Akú mám záruku, že budem informácie dostávať pravidelne?

100%-nú. Garantujeme, že budete mať mesačné výkazy do 10 pracovných dní od doručenia dokladov. V opačnom prípade máte naše služby v nasledujúcom mesiaci ZDARMA.

Aké sú vaše skúsenosti?

Čerpáme z 30 ročných skúseností našej zakladateľky a líderky Marcely Dobešovej. Zároveň sme už druhá generácia účtovníkov. Náš tím pozostáva zo skúsených senior účtovníčiek a je obohatený mladými a energickými junior účtovníčkami. Neustále inovujeme a snažíme sa klientom zdieľať len tie najlepšie informácie. Môžete sa nám zdôveriť.

Akú máte kvalifikáciu?

Spolupracovníci v našej spoločnosti sú ekonómovia. Nakoľko oblasť účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie je násobne náročnejšia ako u klasických podnikateľov, sami sme sa stali vzdelávacou agentúrou a vzdelávame ekonómov na celom Slovensku. Takmer neustále sa vzdelávame a aktualizujeme naše vedomosti.

Ako dlho funguje vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť funguje od roku 1996. Je však pokračovaním živnosti majiteľky spoločnosti, ktorú založila už v roku 1992.

Slovník pojmov pre vedenie účtovníctva a mzdové účtovníctvo externe a digitálne

Aké účtovníctvo ponúkame?

- účtovníctvo mzdy, - podvojné účtovníctvo (podvojne účtovníctvo), mzdové účtovníctvo (mzdové účtovníctvo a personalistika, mzdové účtovníctvo online),

Kde vedieme účtovníctvo?

- spracovanie účtovníctva Bratislava (vedenie účtovníctva Bratislava, podvojné účtovníctvo Bratislava, mzdové účtovníctvo Bratislava), - spracovanie účtovníctva Žilina (vedenie účtovníctva Žilina, účtovníctvo Žilina, mzdové účtovníctvo Žilina),

Formy vedenia účtovníctva?

- elektronické účtovníctvo, - externé účtovníctvo,(účtovníctvo externe, outsourcing účtovníctva, účtovníctvo online, podvojné účtovníctvo online),

Aké služby ponúkame?

- spracovanie účtovníctva (vedenie účtovníctva, účtovné práce, účtovné služby, účtovnícke služby), - vedenie jednoduchého účtovníctva, - rekonštrukcia účtovníctva, - externé účtovné doklady

Kto sme?

- účtovná kancelária, - účtovná firma (účtovnícka firma, účtovné firmy, účtovnícke firmy), - účtovná firma Bratislava (účtovnícka firma Bratislava, účtovnícke firmy Bratislava, účtovné firmy Bratislava, účtovníctvo Bratislava),

Účtovná kancelária digitálne pre celé Slovensko:

- účtovníctvo Banská Bystrica (vedenie účtovníctva Banská Bystrica), - účtovníctvo Bardejov, - účtovníctvo Dubnica nad Váhom, - účtovníctvo Dunajská Streda, - účtovníctvo Galanta, - účtovná kancelária Levice, - účtovníctvo Komárno, - účtovníctvo Košice (účtovnícke služby Košice, vedenie účtovníctva Košice), - účtovníctvo Liptovský Mikuláš, - účtovníctvo Lučenec, - účtovníctvo Malacky, - účtovníctvo Martin, - účtovníctvo Michalovce, - účtovníctvo Nitra (vedenie účtovníctva Nitra), - účtovníctvo Nové Zámky, - účtovníctvo Piešťany, - účtovníctvo Poprad, - účtovníctvo Považská Bystrica, - účtovníctvo Prešov (vedenie účtovníctva Prešov), - účtovníctvo Prievidza (vedenie účtovníctva Prievidza), - účtovníctvo Rimavská Sobota, - účtovníctvo Rožňava, - účtovníctvo Ružomberok, - účtovníctvo Senica, - účtovníctvo Topoľčany, - účtovníctvo Trenčín (vedenie účtovníctva Trenčín), - účtovníctvo Trnava (vedenie účtovníctva Trnava), - účtovníctvo Zvolen (vedenie účtovníctva Zvolen),

Komu vedieme účtovníctvo?

- účtovníctvo pre neziskové organizácie, (účtovníctvo neziskových organizácií, účtovníctvo neziskovej organizácie), - účtovníctvo pre stredné školy

POMOHLI SME UŽ VIAC AKO 353 KLIENTOM

Čo hovoria o svojom účtovníctve tí, ktorým už vedieme účtovníctvo?

Už 20 rokov sa realizujem v kultúrnom, umeleckom a vzdelávacom sektore. Na základe odporúčaní našich známych sme sa obrátili na ProfiMVO Službu, ktorú sme začali na úvod využívať bolo spracovanie účtovníctva a daní. Boli sme prekvapení, že okrem bežného spracovania „papierov“ sme dostávali aj servis navyše v podobe veľmi príjemného ľudského prístupu a zároveň mnohých odborných rád a usmernení. Ako umelcom nám dokázali zrozumiteľne pretlmočiť nielen legislatívne povinnosti, ale aj možnosti zlepšenia riadenia a efektivity vďaka analytickým informáciám. Tým pádom sme sa odvážili uchádzať sa aj o komplikovanejšie dotačného schémy.
Vďaka spolupráci výrazne presahujúcej rámec dodávateľ-odberateľ sme rozšírili spoluprácu o zabezpečenie Miezd a Personalistiky a tiež sa zúčastňujeme ich školení na rôzne témy. Pri rozširovaní našej činnosti sme sa tým pádom logicky obrátili opäť na ProfiMVO. Za nás môžeme firmu len odporučiť.
Mgr. Vladimír Moravčík | riaditeľ |SZUŠ Akadémia muzika | www.akademiamuzika.sk |

S účtovníčtvom vám pomôže

jeden z týchto šikovných a spoľahlivých účtovníkov

 

 

Marcela DOBEŠOVÁ

líderka PROFIMVO

Marián
VEREŠ

manažér účtovníctva

 

 

Katka
ALBERTOVÁ

účtovníčka

Katka
ČERŇANSKÁ

účtovníčka

Vladimíra
DUBOVCOVÁ

účtovníčka

Danka
KÚDELKOVÁ

účtovníčka

Veronika
VEREŠOVÁ

účtovníčka

Naši spokojní klienti

S ÚČTOVNÍCTVOM POMÁHAME HLAVNE

Neštátnym školám a školským zariadeniam (súkromným a cirkevným), združeniam, nadáciám, cirkevným organizáciám, neziskovým organizáciám, poskytovateľom sociálnych služieb a iným organizáciám z 3. sektora.

Chcete účtovníctvo, ktoré bude

Šetriť váš ČAS aj PENIAZE

Zjednodušíte si vlastné vnútorné procesy a ušetríte ešte viac svojho ČASu a PEŇAZí - zhodnotíme stav vašich vnútorných procesov a navrhneme optimálne riešenia pre zvýšenie efektívnosti

Úplne bez stresov

Úplne sa zbavíte zodpovednosti za vedenie účtovníctva - za kvalitou našej práce si na 100% stojíme a preberáme za ňu plnú zodpovednosť. Navyše sme voči nepredvídateľným okolnostiam zmluvne poistení.

Vždy načas

Už viac nebudete musieť sledovať termíny a zákonné povinnosti - na všetko dôležité vás upozorníme a bezchybné výstupy odovzdáme na úrady.

Rozvíjať vašu víziu

Vymotáte sa z bludiska mimovládneho sektora. Zbavíte sa neistoty z toho, že neviete, aký urobiť další krok a vaša vízia bude rásť.


Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení