PROFESIONÁLNA ÚČTOVNÍČKA STOJÍ ZA KAŽDOU VÝNIMOČNE ÚSPEŠNOU ORGANIZÁCIOU

Pán riaditeľ, CHCETE mať účtovníctvo v neštátnej škole bez starostí a pokút?

ZVÝŠITE TAK SVOJU DÔVERYHODNOSŤ VOČI ŠTÁTU, VEREJNOSTI,  AJ VOČI RODIČOM A DARCOM.

Ak túžite po učtovníctve ktoré vás bude reprezentovať, ušetrí vám čas aj peniaze a zároveň sa nebudete musieť obávať pokút, tak ste na správnom mieste.

Vedieme účtovníctvo, ktoré vás zbaví starostí. Pomôže vám zefektívniť vnútorné procesy a vy získate čas na veci, ktoré vás bavia.

S takýmto účtovníctvom vám pomôže tím našich profesionálnych účtovníkov. Stačí si nás vybrať a získať tak svojho "osobného" účtovníka a jeho priateľskú pomoc nielen s účtovníctvom. Ale aj s množstvom ďalších činností vo vašej škole.

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

MAŤ ČI NEMAŤ...

Profesionálne vedené účtovníctvo a aké?

75 %

Efektivita kontrol finančnej správy v roku 2019

Podľa údajov finančnej správy dosiahla efektivita kontrol v roku 2018 rekordných cca 70% – t.j. zo 7 916 vykonaných kontrol skončilo 5 469 kontrol s nálezom. V roku 2019 si finančná správa viedla ešte lepšie – efektivita kontrol dosiahla 75%.

Z praxe máme tiež zistené, že organizácie, ktoré si svoje účtovníctvo nerobia správne, lebo sa snažia ušetriť na odborníkoch, majú nakoniec vždy za neriešenie vzniknutých problémov nielen stres a problémy, ale následné riešenie problémov ich v konečnom dôsledku VŽDY stojí viac peňazí

Otázka preto nie je či mať, alebo nemat profesionálne vedené účtovníctvo, ale ako ho robiť čo najefektívnejšie, aby vám zároveň pomáhalo rásť.

INTERNÉ VS. EXTERNÉ VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA & MIEZD

37 % malých organizácií outsourcuje účtovníctvo aj IT služby

Štatisticky sú účtovníctvo a IT služby najobľúbenejšie outsourcované procesy (externé spracovanie) pre malé organizácie ( podľa štatistiky Clutch 2022 )

Outsourcing umožňuje malým organizáciám využiť svoj talent odbremenením od všedných úloh, ako je zadávanie údajov alebo kódovanie.

Až 24 % malých organizácií uviedlo, že ich hlavným dôvodom pre outsourcing je zvýšená efektivita. Medzi ďalšie dôvody patrí zvýšenie odbornosti (18 %), flexibilita (16 %) a umožnenie zamestnancom vykonávať iné úlohy (15 %).

Zhrňme si základné výhody spolupráce s externou účtovnou spoločnosťou v porovnaní so zamestnávaním interného účtovníka:

Ekonomické výhody:

 • Ušetríte až 9 600€ ročne (800€ mesačne) oproti vlastnému zamestnancovi
  neplatíte pravidelnú mesačnú mzdu, ale sumu podľa počtu dokladov a úkonov. Škole zároveň znižuje mzdové náklady, čo je výhodné kvôli obmedzeniam pri čerpaní normatívov. Zároveň externý účtovník má nadhľad a odstup, jeho rady sú realistickejšie a objektívnejšie
 • Ušetríte až 936€ ročne na vzdelávaní interného zamestnanca
  suma 936€ predstavuje nutné minimum na vzdelávanie účtovníka, aby nestrácal krok a dokázal obsiahnuť celý odbor. My investujeme do našich zamestnancov ročne o mnoho viac, aby boli na TOP úrovni). Zároveň sa externá účtovná spoločnosť orientuje v účtovnej & mzdovej agende jednoduchšie a odbornejšie
 • Ušetríte až 578€ ročne na účtovnom poradenstve
  účtovníctvo má viacero špecializácii, ktoré žiaden účtovník nezastane. Sú to napríklad daňový poradcovia, alebo audítori
 • Ušetríte až 240€ ročne na vlastnom účtovnom softvéri
  náklady na účtovný softvér a školenia znáša účtovná spoločnosť

Priemerná cena za takéto externé vedenie účtovníctva sa pohybuje okolo 7 000€ ročne (500€ mesačne +účtovná závierka).

Spolu teda ušetríte až 4 354€ ročne, ktoré môže neštátna škola použiť na svoj rast

Praktické výhody:

 • 1
  Čistá hlava - takmer žiadne starosti s účtovníctvom
 • 2
  Odborná pomoc pri vyúčtovaní projektov a grantov
 • 3
  Upozornenia na zmeny v zákonoch v časovom predstihu aj s návrhom riešení

Jednoznačne teda potrebujete profesionálne vedené účtovníctvo. Nech už máte akýkoľvek dôvod a cieľ.

Ako viesť účtovníctvo

Podelíme sa o krátky príbeh nášho klienta.

Toto je pán František Záhorec.

Riaditeľ cirkevnej školy.

"Ako učiteľovi slovenského jazyka mi dokázali zrozumiteľne vysvetliť nielen legislatívne povinnosti, ale aj možnosti zlepšenia riadenia vďaka informáciám z účtovníctva. Tým pádom sme sa odvážili žiadať aj o komplikované projekty. Už po roku nadštandardnej spolupráce sa nám podarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Navyše na rodičov pôsobíme profesionálnejšie."
František Záhorecriaditeľ cirkevnej školy

Pán František zdedil po nástupe do funkcie riaditeľa v škole okrem internej účtovníčky, aj množstvo problémov a skrytých nástrah:

 • doklady boli vo zvláštnom "šalátovom vydaní" a ku dokladom starším ako jeden mesiac sa nevedel dopátrať,
 • účtovníčka sa ho snažila odstrašiť odbornými rečami, ale zároveň nedávala žiadne návrhy či riešenia,
 • neodovzdávala načas účtovné výstupy ani po upozornení neodovzdala doklady z účtovníctva,
 • zjavné nezrovnalosti si všimol aj v pokladni,
 • neustále sa vyhovárala, že má veľa práce a sťažnosti len pribúdali,
 • nestíhala dôležité termíny a vkuse bola práce neschopná,
 • vyvrcholilo to nepodaním účtovnej závierky a daňového priznania za čo automaticky zaplatili pokutu,
 • začala vydierať. Nechcela odovzdať účtovnú agendu, dala sa vypísať na PN, nedvíhala telefón, odmietala komunikovať.

Tiež prežívate niektorý z týchto problémov?

To znamená že nemôžete rásť. U pána Františka to znamenalo že nemohol získať dôveru u rodičov, stagnoval a začínal byť apatický.

Naviac strácal množstvo času a aj peňazí.

TAKTO VEDENÉ ÚČTOVNÍCTVO VÁM DÁVA NULOVÚ ŠANCU ŽE BUDETE PÔSOBIŤ PROFESIONÁLNE A BUDETE RÁSŤ.

Predstavte si že máte... 

 • účtovníctvo, za ktoré sa nebudete musieť hanbiť a bude vás profesionálne reprezentovať.
 • účtovníka, ktorý vám všetko dokonale vysvetlí, vzniknuté problémy zanalyzuje a navrhne riešenia.
 • účtovníka, ktorý si plní svoje povinnosti načas a nezaťažuje vás svojimi problémami.
 • účtovníka, ktorý je dôveryhodný a jeho hlavným cieľom je pomôcť vám najlepšie ako je to možné.
 • účtovníka, ktorý si nájde vždy dostatok času, aby vás vypočul a podal pomocnú ruku.

Máme pre vás riešenie:

takéto účtovníctvo budeme veľmi radi viesť aj vám

SPRACUJEME VÁM

účtovníctvo & mzdy

Skrátka a dobre - Špecializujeme sa -  robíme jednu vec zato poriadne. Sme tím odborníkov na účtovníctvo&mzdy pre neštátne školy a školské zariadenia.

A SME TU PRE VÁS.

Od nastavenia efektívneho účtovného systému, vedenia manažérskeho a projektového účtovníctva, evidenciu majetku, sledovania obratu pre DPH, až po výkazy DPH, reportovanie výsledov hospodárenia, spracovanie podkladov pre výročné správy a správu o hospodárení, účtovnú a daňovú závierku.

Navyše pomáhame s vedením e-kasy, cestovnými príkazmi, vyúčtovaním pre donorov, vyúčtovaním pre banky, štatistickými výkazmi a mnohými ďalšími bežnými činnosťami v neštátnej škole.

Aké výsledky dosiahnete?

 • Úplne sa zbavíte zodpovednosti za vedenie účtovníctva
  Za kvalitou našej práce si na 100% stojíme a preberáme za ňu plnú zodpovednosť. Navyše sme voči nepredvídateľným okolnostiam zmluvne poistení.
 • Už viac nebudete musieť sledovať termíny a zákonné povinnosti
  Na všetko dôležité vás upozorníme a bezchybné výstupy odovzdáme na úrady.
 • Vymotáte sa z bludiska mimovládneho sektora.
  Zbavíte sa neistoty z toho, že neviete, aký urobiť další krok a vaša vízia bude rásť.
 • Zameriate sa na to najdôležitejšie
  Zjednodušíte si prácu a získate omnoho viac času pro seba, svoju rodinu alebo vlastný rozvoj.

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

Čo získate navyše?

 • Ušetríte svoju mentálnu kapacitu, ktorú budete môcť využiť na rozvoj vašej vízie
  Vzdelávanie v oblasti ekonomiky a daní radi absolvujeme za vás. Na aktuálne zmeny v zákonoch vás vopred upozorníme a navrhneme riešenia.
 • Zjednodušíte si vlastné vnútorné procesy a ušetríte ešte viac svojho ČASU a PEŇAZÍ
  Zhodnotíme stav vašich vnútorných procesov a navrhneme optimálne riešenia pre zvýšenie efektívnosti.
 • Zvýšite svoju dôveryhodnosť voči darcom aj voči štátu
  Pomôžeme vám nastaviť transparentné (priehľadné a jasné) pravidlá fungovania organizácie.
0
+
KLIENTOV, KTORÝM SME POMOHLI
0
+
ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Čo hovoria o svojom účtovníctve tí, ktorým už vedieme ekonomiku?

Už 20 rokov sa realizujem v kultúrnom, umeleckom a vzdelávacom sektore. Na základe odporúčaní našich známych sme sa obrátili na ProfiMVO Službu, ktorú sme začali na úvod využívať bolo spracovanie účtovníctva a daní. Boli sme prekvapení, že okrem bežného spracovania „papierov“ sme dostávali aj servis navyše v podobe veľmi príjemného ľudského prístupu a zároveň mnohých odborných rád a usmernení. Ako umelcom nám dokázali zrozumiteľne pretlmočiť nielen legislatívne povinnosti, ale aj možnosti zlepšenia riadenia a efektivity vďaka analytickým informáciám. Tým pádom sme sa odvážili uchádzať sa aj o komplikovanejšie dotačného schémy.
Vďaka spolupráci výrazne presahujúcej rámec dodávateľ-odberateľ sme rozšírili spoluprácu o zabezpečenie Miezd a Personalistiky a tiež sa zúčastňujeme ich školení na rôzne témy. Pri rozširovaní našej činnosti sme sa tým pádom logicky obrátili opäť na ProfiMVO. Za nás môžeme firmu len odporučiť.
Mgr. Vladimír Moravčík | riaditeľ |SZUŠ Akadémia muzika | www.akademiamuzika.sk |

S účtovníčtvom vám pomôže

jeden z týchto šikovných a spoľahlivých účtovníkov

Marcela
DOBEŠOVÁ

líderka PROFIMVO

Marián
VEREŠ

manažér účtovníctva

Katka
ALBERTOVÁ

účtovníčka

Katka
ČERŇANSKÁ

účtovníčka

Vladimíra
DUBOVCOVÁ

účtovníčka

Danka
KÚDELKOVÁ

účtovníčka

Barborka
KMEŤOVÁ

účtovníčka

Marta
MAJDIŠOVÁ

účtovníčka

Veronika
VEREŠOVÁ

účtovníčka a kreatívna bytosť
0
+
Členov timu ProfiMVO Pripravených pomáhať
0
+
Spokojných klientov takmer výlučne "neziskoviek"
0
VYPRACOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK
0
Rokov skúseností

CHCETE účtovníctvo, ktoré bude

Šetriť váš ČAS aj PENIAZE

Zjednodušíte si vlastné vnútorné procesy a ušetríte ešte viac svojho ČASu a PEŇAZí - zhodnotíme stav vašich vnútorných procesov a navrhneme optimálne riešenia pre zvýšenie efektívnosti

Úplne bez stresov

Úplne sa zbavíte zodpovednosti za vedenie účtovníctva - za kvalitou našej práce si na 100% stojíme a preberáme za ňu plnú zodpovednosť. Navyše sme voči nepredvídateľným okolnostiam zmluvne poistení.

Vždy načas

Už viac nebudete musieť sledovať termíny a zákonné povinnosti - na všetko dôležité vás upozorníme a bezchybné výstupy odovzdáme na úrady.

Rozvíjať vašu víziu

Vymotáte sa z bludiska mimovládneho sektora. Zbavíte sa neistoty z toho, že neviete, aký urobiť další krok a vaša vízia bude rásť.


Možno si myslíte že takéto vedenie účtovníctva musí stáť tisíce eur mesačne a bude to šialene zložité zaviesť do praxe. 

TOTO je realita pri veľkých korporáciách, ale my vieme, že mimovládny sektor hľadá niečo iné. Cena za spracovanie účtovníctva s ProfiMVO je omnoho lacnejšia ako zamestnávať interného účtovníka. Zároveň sa venujeme vzdelávaniu účtovníkov v mimovládnom sektore, takže nám neújde žiadna legislatívna novinka.

Koľko stojí vedenie účtovníctva s ProfiMVO?

Podvojné účtovníctvo PRE NEŠTÁTNE ŠKOLY

Vedenie účtovníctva poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú vedenie účtovníctva (do určitého počtu predplatených účtovných položiek) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu položiek a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za položku nižšia.

Variant S
63€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. pre začínajúce školské zariadenia, pre združenia, pre neziskové organizácie, alebo pre cirkevné organizácie.

Pre neplatiteľov DPH

do 30 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,25 € za každú ďalšiu položku navyše
Neobsahuje manažérske a projektové účtovníctvo


účtovná závierka a daňové priznanie

+ ďalšie služby za poplatok
Varianta E
177€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľké neštátne školy a školské zariadenia, združenia, nadácie, neziskové organizácie, alebo cirkevné organizácie.
Pre platiteľov DPH resp. neplatiteľov DPH
do 80 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady)

potom + 1,21 € za každú ďalšiu položku navyše
Manažérske a projektové účtovníctvo - strediská, projekty, zdroje

účtovná závierka a daňové priznanie

účtovanie bankových výpisov - digitálne

výkazy daňového priznania k DPH resp. sledovanie obratu DPH

zaradenie a evidencia odpisovaného majetku

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké mimovládne neziskové organizácie, ktoré vygenerujú viac ako 160 dokladov mesačne
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 160 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

+

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky PRE NEŠTÁTNE ŠKOLY

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú spracovanie miezd (do určitého počtu zamestnancov) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu miezd a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za spracovanie mzdy nižšia.

Variant M
63€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. začínajúce organizácie.
Iba tuzemský zamestnanci

do 4 zamestnancov mesačne
potom + 13,50€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

+ ďalšie služby za poplatok
Varianta Y
167€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľké organizácie.
Tuzemský zamestnanci aj cudzinci
do 10 zamestnancov mesačne
potom + 12,40€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

prihlásenie nového zamestnanca + ukončenie pracovného pomeru zamestnanca

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké organizácie, nad 25 zamestnancov
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 25 zamestnancov
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

Ako prebieha proces zmeny účtovníka?

Tím profesionálnych účtovníkov je pripravení pomôcť vám s vedením účtovníctva, aby ste mohli rásť. Ako prebieha proces zmeny účtovníka? 

 • Najskôr si rezervujte konzultáciu ZDARMA a zistite ako vám môžeme pomôcť s účtovníctvom. Je to zdarma, tak prečo nezačať s ProfiMVO už dnes?
 • Následne si na online, alebo telefonickej konzultácii podrobne preberieme vaše predstavy, zoznámime sa s vašou činnosťou, aby sme zistili, či a ako vám vieme čo najlepšie pomôcť. Vyriešime tie najpálčivejšie problémy a pobavíme sa tiež o cene a časovom pláne.
 • Potom svoj záujem potvrdíte objednávkou a my vám predáme zoznam potrebných materiálov, aby bol prechod čo najjednoduchší.
 • Pošlete nám podklady najmä: zakladateľskú listinu / štatút, účtový rozvrh, hlavnú knihu, denník, účtovnú závierku za predchádzajúce obdobie a iné.
 • A my spracujeme podklady a začíname na účtovníctve pracovať.
 • Zhodnotíme stav účtovníctva a navrhneme optimálnu štruktúru.
 • Spoločne vyladíme detaily a spustíme našu úspešnú spoluprácu.
 • Dohodneme si spôsob výmeny podkladov a ďalšie detaily vzájomnej spolupráce - spôsob poskytovania informácií a dodržiavanie termínov.

Ak sa vám toto páči, tak si rezervujte konzultáciu ZDARMA TU a môžeme sa o vašom účtovníctve pobaviť.

NAŠI KLIENTI SA MÔŽU CÍTIŤ V BEZPEČÍ

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení do sumy 50 000 EUR

Najčastejšie otázky

Akú mám záruku, že budem informácie dostávať pravidelne?

100%-nú. Garantujeme, že budete mať mesačné výkazy do 10 pracovných dní od doručenia dokladov. V opačnom prípade máte naše služby v nasledujúcom mesiaci ZDARMA.

Aké doklady potrebujete k tomu, aby ste nám poskytli Vami prezentované služby?

Pracujeme so základnými účtovnými dokladmi ako sú: dodávateľské faktúry (faktúry od dodávateľov) , odberateľské faktúry (faktúry vystavené odberateľom), pokladničné doklady (bločky), mesačné výpisy z účtu - najlepšie v elektronickej forme, kópie zmlúv, podklady ku mzdám, podklady k dotáciám atď.

Ako dlho funguje vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť funguje od roku 1996. Je však pokračovaním živnosti majiteľky spoločnosti, ktorú založila už v roku 1992.

Aké sú vaše skúsenosti?

Čerpáme z 30 ročných skúseností našej zakladateľky a líderky Marcely Dobešovej. Zároveň sme už druhá generácia účtovníkov. Náš tím pozostáva zo skúsených senior účtovníčiek a je obohatený mladými a energickými junior účtovníčkami. Neustále inovujeme a snažíme sa klientom zdieľať len tie najlepšie informácie. Môžete sa nám zdôveriť.

Akú máte kvalifikáciu?

Spolupracovníci v našej spoločnosti sú ekonómovia. Nakoľko oblasť účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie je násobne náročnejšia ako u klasických podnikateľov, sami sme sa stali vzdelávacou agentúrou a vzdelávame ekonómov na celom Slovensku. Takmer neustále sa vzdelávame a aktualizujeme naše vedomosti.

Ako budeme spolu komunikovať?

Výber komunikácie nechávame na vás, podľa toho aká forma komunikácie vám najviac vyhovuje. Môžete nás kontaktovať e-mailom, telefonicky, poštou, alebo osobne v našich kanceláriách v Bratislave, alebo v Žiline.

Je nutné, aby sme sa stretávali osobne u vás v kancelárii?

Osobné stretnutia nie sú vôbec nutné, ak to vyslovene nevyžadujete. K vysvetleniu väčšiny účtovnej, mzdovej a daňovej problematiky postačuje komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Ako mám postupovať, keď chcem zmeniť doterajšieho účtovníka a prejsť s účtovníctvom k vám?

Prvým krokom je dohodnúť si s nami konzultáciu ZDARMA, na ktorej si všetko podrobne preberieme. So zmenou vám maximálne pomôžeme.

Ste na rade... 

Ak sa chcete vyhnúť pokutám a nekonečným papierovačkám, zároveň ušetriť ČAS aj PENIAZE, naplánujte si s nami 30 minútovú konzultáciu.

Je to úplne ZDARMA a dostanete plán a cenné rady.
Zoznámime sa s vašou činnosťou, aby sme zistili či je profiMVO pre vás vhodné riešenie.

Ste na rade... Kliknite na tlačidlo a vyplňte krátky dotazník.

SPÁJAME SA, ABY SME RÁSTLI RÝCHLEJŠIE

Sme členmi :