ONLINE KONZULTÁCIA K VÁŠMU ÚČTOVNÍCTVU ZDARMA

REZERVÁCIA KONZULTÁCIE

Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ. Bez poplatkov, bez záväzkov, úplne zDARma.

Po kliknutí na tlačidlo "Naplánovať online konzultáciu ZDARMA" sa presuniete do nášho rezervačného systému, kde si vyberiete z dostupných termínov. Konzultácia trvá max. 30 minút, je úplne zdarma a k ničomu vás nezaväzuje.

ONLINE KONZULTÁCIA K VÁŠMU ÚČTOVNÍCTVU ZDARMA

Aký je priebeh online konzultácie?

Získajte konzultáciu ZDARMA v 4. naozaj  jednoduchých krokoch. Rezervácia konzultácie je naozaj jednoduchá.

 • 1
  Vyberte si termín, ktorý vám najviac vyhovuje
  Kliknutím na tlačidlo "Naplánovať konzultáciu ZDARMA" sa presuniete do nášho rezervačného systému kde si jednoducho vyberiete termín, ktorý vám najviac vyhovuje.
 • 2
  Pred konzultáciou obdržíte krátky dotazník, ktorý je potrebné vyplniť
  Dotazník obsahuje základné informácie o vašej organizácii. Tieto informácie slúžia na presnejšiu identifikáciu vašich potrieb a problémov, ktoré vám pomôžeme vyriešiť počas konzultácie.
 • 3
  V dohodnutý čas sa spojíme cez online videohovor, alebo telefonicky
  Konzultácie prebiehajú štandardne v online aplikácii Whereby. Odkaz pre prihlásenie na konzultáciu vám pošleme e-mailom. V prípade, že si prajete konzultáciu uskutočniť formou telefonického rozhovoru, napíšte nám túto požiadavku do dotazníka, alebo do e-mailovej správy najneskôr 2 dni pred termínom konzultácie.
 • 4
  Počas konzultácie podrobne preberieme...
  ...vaše predstavy, následne sa zoznámime s vašou činnosťou, aby sme zistili, či a ako vám vieme čo najlepšie pomôcť. Vyriešime tie najpálčivejšie problémy a v prípade nadviazania spolupráce sa pobavíme aj o prípadnej cene a časovom pláne.

Ak chcete zmeniť termín konzultácie, je potrebné sa dohodnúť najneskôr 2 hod. pred začiatkom konzultácie.

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

OTÁZKY?

Najčastejšie otázky k tomuto kroku

Je rezervácia na online konzultáciu záväzná?

Konzultácia je ZDARMA a k ničomu vás nezaväzuje. Porozprávame sa o problémoch, ktoré vás a vašu organizáciu trápia v oblasti účtovníctva a ekonomiky.

Akým spôsobom bude konzultácia prebiehať?

1. Pred konzultáciou obdržíte dotazník, ktorý je potrebné vyplniť.
2. Konzultácie prebiehajú štandardne v online aplikácii Whereby. Odkaz pre prihlásenie na konzultáciu vám pošleme e-mailom. V prípade, že si prajete konzultáciu uskutočniť formou telefonického rozhovoru, napíšte nám túto požiadavku do dotazníka, alebo do e-mailovej správy najneskôr 2 dni pred termínom konzultácie.
3. Počas konzultácie podrobne preberieme vaše predstavy, následne sa zoznámime s vašou činnosťou, aby sme zistili, či a ako vám vieme čo najlepšie pomôcť. Vyriešime tie najpálčivejšie problémy a pobavíme sa tiež o prípadnej cene a časovom pláne v prípade nadviazania spolupráce.

Ako dlho funguje vaša spoločnosť?

Naša spoločnosť funguje od roku 1996. Je však pokračovaním živnosti majiteľky spoločnosti, ktorú založila už v roku 1992.

Aké sú vaše skúsenosti?

Čerpáme z 30 ročných skúseností našej zakladateľky a líderky Marcely Dobešovej. Zároveň sme už druhá generácia účtovníkov. Náš tím pozostáva zo skúsených senior účtovníčiek a je obohatený mladými a energickými junior účtovníčkami. Neustále inovujeme a snažíme sa klientom zdieľať len tie najlepšie informácie. Môžete sa nám zdôveriť.

Akú máte kvalifikáciu?

Spolupracovníci v našej spoločnosti sú ekonómovia. Nakoľko oblasť účtovníctva pre mimovládne neziskové organizácie je násobne náročnejšia ako u klasických podnikateľov, sami sme sa stali vzdelávacou agentúrou a vzdelávame ekonómov na celom Slovensku. Takmer neustále sa vzdelávame a aktualizujeme naše vedomosti.

Ako mám postupovať, keď chcem zmeniť doterajšieho účtovníka a prejsť s účtovníctvom k vám?

Prvým krokom je dohodnúť si s nami konzultáciu ZDARMA, na ktorej si všetko podrobne preberieme. So zmenou vám maximálne pomôžeme.

Je nutné, aby sme sa stretávali osobne u vás v kancelárii?

Osobné stretnutia nie sú vôbec nutné, ak to vyslovene nevyžadujete. K vysvetleniu väčšiny účtovnej, mzdovej a daňovej problematiky postačuje komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Ako od vás získam potrebné informácie?

Keďže sme zvyknutí pracovať s klientmi po celom území Slovenska, navrhli sme systém, v ktorom nemusíte robiť veľa. Údaje vám sprístupníme v cloudovom priečinku priamo vo vašom PC. Môžeme vám ich posielam e-mailom, alebo tiež poštou.

Akú mám záruku, že budem informácie dostávať pravidelne?

100%-nú. Garantujeme, že budete mať mesačné výkazy do 10 pracovných dní od doručenia dokladov. V opačnom prípade máte naše služby v nasledujúcom mesiaci ZDARMA.

Špecializujete sa na nejaké konkrétne odvetvie účtovníctva?

Takmer výlučne sa zameriavame na účtovníctvo pre mimovládny neziskový sektor. Je to našim poslaním a baví nás pomáhať. Najviac vieme pomôcť: cirkevným školám, súkromným školám, materským, základným, stredným a špeciálnym školám, centrám voľného času, školským jedálňam, sociálnym zariadeniam, vzdelávacím organizáciám, charitatívnym organizáciám, nadáciám a neinvestičným fondom, reholiam, cirkevným zborom, cirkevným zariadeniam, ľudsko-právnym organizáciám, športovým klubom, zväzom, kultúrnym organizáciám, ogranizáciám pomáhajúcim znevýhodneným a poskytujúcim voľno-časové aktivity, watchdogovým organizáciám.

Čo je účtovníctvo a prečo je potrebné ho viesť?

Pri teoretickej rovine výkladu účtovníctvo sa stretávame so 4 základnými funkciami účtovníctva, a to je dokumentačná funkcia, informačná funkcia, kontrolná funkcia, rozhodovacia funkcia.
Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.
dokumentačná funkcia: prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „dianie v podniku“ vyjadrené v číselných hodnotách
informačná funkcia: účtovná dokumentácia poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov o aktuálnom stave vo firme: informácie sú dôležité pre vlastníkov, manažment, banky, štát…
kontrolná funkcia: informačný stav účtovníctva slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
rozhodovacia funkcia: na základe korektných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia pre rozvoj organizácie.

Naši spokojní klienti

S ÚČTOVNÍCTVOM POMÁHAME HLAVNE ORGANIZÁCIÁM

Neštátne školy a školské zariadenia (súkromné a cirkevné školy), združenia, nadácie, cirkevné organizácie, neziskové organizácie, poskytovatelia sociálnych služieb a iné organizácie z 3. sektora.

Teraz už je to len na vás..

Ste na rade... Kliknite na tlačidlo a rezervujte si Vašu konzultáciu.