CENNÍK SLUŽIEB PRE PODNIKATEĽOV

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA PRE PODNIKATEĽOV

Preskúmajte cenník vedenia účtovníctva a získajte profesionálne účtovníctvo podľa vašich individuálnych podnikateľských potrieb.

CENNÍK účtovníctvo & mzdy

PODNIKATEĽOM
ProfiMVO

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA pre podnikateľov

Podvojného účtovníctvo podnikateľom

Vedenie účtovníctva poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú vedenie účtovníctva (do určitého počtu predplatených účtovných položiek) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu položiek a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za položku nižšia.

Variant P
77€
mesačne
Riešenie pre malých resp. začínajúcich podnikateľov.
Pre neplatiteľov DPH

do 40 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,25 € za každú ďalšiu položku navyše
Neobsahuje manažérske a projektové účtovníctvo
+ ďalšie služby za poplatok
Varianta A
207€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľkých podnikateľov.
Pre platiteľov DPH resp. neplatiteľov DPH
do 100 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady)

potom + 1,15 € za každú ďalšiu položku navyše
účtovanie bankových výpisov - digitálne

výkazy daňového priznania k DPH resp. sledovanie obratu DPH

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľkých podnikateľov, ktorý vygenerujú viac ako 160 dokladov mesačne.
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 160 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA pre fyzické osoby podnikateľov

Jednoduché účtovníctvo

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu položiek a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za položku nižšia.

Variant B
53€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. začínajúce fyzické osoby - podnikateľov.
Pre neplatiteľov DPH

do 25 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,25 € za každú ďalšiu položku navyše
+ ďalšie služby za poplatok
Varianta R
117€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé, alebo stredne veľké fyzické osoby - podnikateľov.
Pre platiteľov DPH resp. neplatiteľov DPH
do 70 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,15 € za každú ďalšiu položku navyše
výkazy daňového priznania k DPH resp. sledovanie obratu DPH

zaradenie a evidencia odpisovaného majetku

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké fyzické osoby - podnikateľov, ktorý vygenerujú viac ako 160 dokladov mesačne
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 160 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

VEDENIE MZDOVEJ AGENDY

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú spracovanie miezd (do určitého počtu zamestnancov) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.7.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu miezd a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za spracovanie mzdy nižšia.

Variant M
63€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. začínajúce organizácie.
Iba tuzemský zamestnanci

do 4 zamestnancov mesačne
potom + 13,50€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

+ ďalšie služby za poplatok
Varianta Y
167€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľké organizácie.
Tuzemský zamestnanci aj cudzinci
do 10 zamestnancov mesačne
potom + 12,40€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

prihlásenie nového zamestnanca + ukončenie pracovného pomeru zamestnanca

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké organizácie, nad 25 zamestnancov
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 25 zamestnancov
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

POTREBUJETE NIEČO NAVIAC?

ĎALŠIE SLUŽBY K VEDENIU ÚČTOVNÍCTVA

Spoznajte netušené možnosti, ktoré vám môže priniesť do života moderná účtovná kancelária. S nami to zvládnete.

Cenník vedenia účtovníctva a mzdového účtovníctva

Cenník jednoduché účtovníctvo:

- cena za jednoduché účtovníctvo (cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva, cena za vedenie jednoduchého účtovníctva, cenník jednoduché účtovníctvo, cenník jednoduchého účtovníctva, cenník jednoduchého účtovníctva 2019, cenník jednoduchého účtovníctva 2023, cenník jednoduchého účtovníctva 2024, cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva, jednoduché účtovníctvo cena, jednoduché účtovníctvo cenník)

Cenník podvojné účtovníctvo:

- cena za podvojné účtovníctvo (cena za vedenie podvojného účtovníctva, cenník podvojné účtovníctvo, cenník podvojné účtovníctvo 2024, cenník podvojné účtovníctvo 2023, cenník podvojné účtovníctvo 2018, cenník podvojného účtovníctva 2017, cenník vedenia podvojného účtovníctva, cenník za vedenie podvojného účtovníctva, podvojné účtovníctvo cena, podvojné účtovníctvo cena za položku, podvojné účtovníctvo cenník, vedenie podvojného účtovníctva cena, vedenie podvojného účtovníctva cenník)

Cenník účtovných služieb:

- cena účtovníctva (cena za spracovanie účtovníctva, cena za účtovníctvo, cena za účtovnú položku 2017, cena za účtovnú položku 2018, cena za účtovnú položku 2023, cena za účtovnú položku 2024, cena za vedenie účtovníctva, cenník účtovníctva, cenník účtovníctva 2018, cenník účtovníctva 2019, cenník účtovníctva 2020, cenník účtovníctva 2021, cenník účtovníctva 2022, cenník účtovníctva 2023, cenník účtovníctva 2024, cenník účtovníctvo, cenník účtovníctvo prešov, cenník za účtovníctvo, cenová ponuka na vedenie účtovníctva, ceny za účtovníctvo, mzdové účtovníctvo cenník, spracovanie účtovníctva cenník, účtovná firma cenník, účtovné služby cenník, účtovnícke práce cenník, účtovnícke služby cenník, účtovníctvo cena, účtovníctvo cena za položku, účtovníctvo cenník, vedenie účtovníctva cena, vedenie účtovníctva cenník, vedenie účtovníctva ceny, výpočet ceny za účtovníctvo)

Cenník vedenia účtovníctva pre celé Slovensko:

- vedenie účtovníctva cenník Banská bystrica, vedenie účtovníctva cenník Bratislava (účtovníctvo Bratislava cenník, účtovníctvo cenník Bratislava), vedenie účtovníctva cenník Košice, účtovníctvo cenník Nitra, cenník účtovníctva Prešov (cenník účtovníctva 2018 Prešov, cenník účtovníctva 2023 Prešov, cenník účtovníctva 2024 Prešov), účtovníctvo cenník Trenčín, účtovníctvo cenník Trnava, účtovníctvo cenník Žilina (cenník účtovníctva Žilina)

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení